מועצת הצמחים

אודות המועצה

 מועצת הצמחים הוקמה בשנת 2004 במהלך בו איחדו על פי חוק  4 מועצות : הירקות, הפירות, פרי ההדר והפרחים . מועצת הצמחים הינה מועצה סטטוטורית ומורכבת מרוב של מגדלים נבחרים ומנציגי ממשלה והציבור. לימים הוצא ענף הפרחים מהמועצה ולאחרונה צורף אליה בחקיקה ענף הזית.

המועצה פועלת במישורים הציבוריים והמקצועיים של ענף החקלאות כגורם מרכזי לצד משרד החקלאות וארגוני המגדלים.

חקלאות ישראל מורכבת מאלפי חקלאים קטנים יחסית, באזורי יצור מגוונים. בנסיבות אלה מהווה המועצה על 4 ענפיה מוקד לטיפול וקידום נושאי מקרו חשובים שהחקלאי הבודד אינו יכול להרימם ויש לעשותם באופן משותף ומרכזי כגון: פיתוח זנים ומחקר בסיסי, מו"מ על תנאי ביטוח נזקי טבע (אנו עומדים מול חברה אחת בלבד-קנ"ט), פעולות לשמירת תנאי השווק של פירות וירקות בהיותנו היחידים שהחוק מתיר לנו לפעול לויסות כמויות בשוק, ריכוז והפצת מידע שווקי ועוד.

אלה עניינים קריטיים לרמת חייו של החקלאי המשפחתי והשיתופי כאחד!

אנו עושים זאת בשיתוף פעולה מלא עם משרד החקלאות, אך כמשרד ממשלתי יש עליו מגבלות וחסמים....שמותירים לנו במועצה עבודה רבה....

ההחלטות במועצת הצמחים, הן בעניינים מקצועיים והן בענייני תקציב והיטלים מתקבלות באופן מובהק על ידי המגדלים עצמם שנבחרו בבחירות על ידי כלל ציבור המגדלים.

ראוי לציין, לסיום, שמהלך ההתייעלות ואיחוד המועצות הביא בשנים האחרונות להקטנה משמעותית בהוצאות המועצה, בכח האדם ובעיקר הורדה דרמטית בהיטלים שמשלמים החקלאים מידי שנה.

החקלאים מתברכים בשינויים אלה בכל הענפים והדוגמאות באשר להיטלים במיני הפירות העקריים הם רק דוגמא מעשית להתייעלות ולחסכון.

גובה ההיטל ₪/ לדונם (ללא ביטוח)

 

2005

2009 

השינוי

לעומת 2005

2010

השינוי

לעומת 2005

אבוקדו

89

50

43% -

55

38% -

אפרסמון

110

24

78% -

39

64% -

אפרסק/נקטרינה

163

53

67% -

53

67% -

משמש

92

40

56% -

48

48% -

ענבים

280

24

90% -

32

88% -

רימון

176

55

68% -

55

68% -

שזיף

141

80

43% -

50

64% -

תפוח

234

90

61% -

90

61% -

בננה

100

60

40% -

50

40% -