מועצת הצמחים

לפניות עפ"י חוק חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע: הגב' אביגיל לוי

טלפון: 03-9595647

פקס: 03-9595609

דוא"ל: avigael@plants.org.il  

כתובת דואר: ת.ד. 235 יהוד מונוסון 5610102 

ניתן לפנות בבקשה בקישור --->  בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998)