מועצת הצמחים

מידע כללי

פרי ההדר הראשון הנזכר במקורות. אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בחג הסוכות.
מאופיין בריחו העז ובטעמו החמוץ.