מועצת הצמחים

מידע כללי

לטינית: Lagenaria Vulgeris Ser
צמח שרוע חד-שנתי בעל גבעול ארוך ומסועף ועלים גדולים. הצמח הוא חד-ביתי ופרחיו הם חד-מיניים. לפרי יש צורות שונות בהתאם הזן: דמויי דיסקום , דמוי כדור, דמוי בקבוק, דמוי נחש ועוד. הקליפה היא ירוקה או חומה. זהו צמח תרבותי עתיק, שמוצאו מהודו. בתקופה העתיקה היה מכונה "הדלעת של המין העתיק".

בארץ ניתן למצוא אותו בגינות נוי רבות והוא נקטף בעודו ירוק בוסר, ומשמש למאכל ולתעשיית הכלים (כדים, צלחות, כפות ועוד) רק לאחר התייבש. נהוג להשתמש בו למאכל, למשל, בארוחה החגיגית בראש השנה כאשר מברכים "קרע רוע גזר דיננו".