מועצת הצמחים

ענבי מאכל

  •  דני שטיינברג -מיזם חוס"ן בגפן: חקר גורמים המעורבים בכשל ייצור שתילי גפן  2020.
  • מופ צפןן - מחקרים בכרם 2020.
  • אמנון ליכטר - בחינת קוים  מתכנית ההשבחה לגפן מאכל  2020.
  • ורד נאור - בחינת חומרי הדברה כימיים וביולוגים למניעת הדבקות חדשות באסכה בכרמים בישראל.
  • אמנון ליכטר - בחינת קוים מתכנית ההשבחה לגפן מאכל  2020.
  • דפנה הררי - גידול זנים שונים  בכרם חממה בתנאי הערבה.
  • אמנון ליכטר - הקשר בין רקבון חמוץ למאזן המים ולחץ פנימי בגרגר בענבים  2020.
  • מןפ בקעת הירדן - דוח מחקרים בענבים  2020.
  • אסף לזרוביץ - דוח שנתי חוות יזרעם  2020
  • ישי נצר - פתוח מודל השקייה לענבים בחממות  2020.