מועצת הצמחים

זמ``ר (זבובים מעוקרים) נגב מערבי יוצא לדרך זמ``ר

יואב גזית ודורון טימר

זבוב הפירות הים תיכוני (זפי"ת) הינו מזיק רב פונדקאים לגידולי חקלאות רבים ומהווה
מזיק הסגר למספר יעדי יצוא מרכזיים של התוצרת הישראלית. שיטת הטיפול המקובלת
מזה כ- 50 שנה, בארץ ובעולם, הינה ריסוס תערובת של קוטל חרקים (כמו מלתיון)
ופיתיון חלבוני. שיטה זו יעילה, אך דרישות השווקים המפותחים הולכות ומגבילות את
השימוש בהדברה כימית לתוצרת חקלאית. הצלחתה של חקלאות ישראל וגישתה
לשווקים המחמירים בנושא הטיפול הכימי של התוצרת החקלאית תקבע, בין
 היתר , ע"י ישום שיטות הדברה שאינן מבוססות על השימוש בחומרי הדברה.

אחת השיטות החלופיות להדברה כימית, הינה פיזור זכרים מעוקרים (זמ"ר) של זבוב באופן
שיתחרו בהצלחה מול זכרי הבר, כתוצאה מהזדווגותם, נקבות הבר תטלנה ביצים עקרות
ואוכלוסיית הזבוב תלך ותדעך. שיטת הזכרים המעוקרים מיושמת למעלה מ- 10 שנים
בערבה במסגרת פרויקט הזה"ב (הדברת זבוב הפירות בערבה) שהינו שיתוף פעולה
ישראלי – ירדני. הזה"ב משתלב במסגרת הכללית של פרויקט ערבה נקייה. הצלחת
הזה"ב הורידה את אוכלוסיית הזבוב בערבה לרמה נמוכה ביותר שעונה לדרישות
האמריקאים ומאפשרת ייצוא סדיר של פלפל איכותי לארה"ב. עד לאחרונה הזבובים
העקרים לערבה סופקו ממפעל בחו"ל (מוסקה-מד, גואטמלה)באמצעות משלוחים טרנס-
אטלנטיים ממושכים. עם הקמתו של מפעל "ביו-פליי" בשדה אליהו, הזבובים המעוקרים
מסופקים מיצור מקומי ונפתרה בעיית המשלוחים. לכך משמעות אסטרטגית ולוגיסטית
רבה, ואנו כבר רואים שיפור באיכות "ובביצועים" של  הזבובים העקרים.

 
הדברה באמצעות זמ"ר מבטיחה פרי נקי משאריות חומרי הדברה נגד הזבוב,
אך דורשת ארגון, אחריות וביצוע אזוריים ואינה ניתנת ליישום ע"י החקלאי הבודד.
אכן, האסטרטגיה של מעבר לשימוש בשיטות הדברה ידידותיות יותר וחיפוש דרכים
לחדירה לשווקים דורשי איכות, גרמה לקובעי המדיניות החקלאית בישראל ולגורמים
המקצועיים - משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השירותים להגנת הצומח, שירות ההדרכה
והמקצוע (שה"מ), מועצת הצמחים, המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן וחב' ביו-
פליי - ספקית  הזבובים העקרים, ליזום פרויקט פיילוט להדברת זפי"ת בפרדסים, אשר
בו תבחן פעם ראשונה האפשרות להדביר את הזבוב בקנה מידה מסחרי בגידול הדרים
רגיש לזבוב.
אל יוזמי הפרויקט הצטרפו מגדלים וחברות העיבוד והשיווק, גן-פלח ומהדרין-פריאור,
פרדסי יח"מ (ישובי חבל מעון) ופרדסי מח"ע (משקי חבל עזה). המגדלים וחברות
העיבוד "הרימו את הכפפה" מתוך ראייה מקצועית עתידית של ייצור ושיווק פרי הדר
בממשק ידידותי ומופחת שימוש בתכשירי הדברה, וחברו ליוזמה.

 
כך נרקם פרויקט הזמ"ר באזור הנגב המערבי בשטח כולל של 9,333 דונם הדרים ושני
קיבוצים.
צאלים וגבולות ממוקמים קרוב מאוד לפרדסים ומאחר ומצויים בהם (בחצרות הבתים
ובבוסתנים) עצי פרי רבים הם עלולים לשמש מקור לזבובים פוריים. לכן גם הם סופחו
לאזור הפרויקט.
הפרויקט החל בחודש פברואר השנה, הריסוסים נגד הזבוב בפרדסים שבשטח בפרויקט
הופסקו ובמקומם הוחל פיזור מליון וחצי זבובים מעוקרים פעמיים בשבוע. סמוך לחוות
הבשור הוקם מרכז הפיזור של הפרויקט, אליו מגיעים הזבובים מביו-פליי כשהם ארוזים
בשקיות נייר והם מפוזרים מהקרקע על ידי פתיחת השקיות בצל העצים. כדי למנוע
התפתחות אוכלוסיית זבוב, פיזור הזבובים מתבצע ללא הפסקה לאורך כל השנה.
יעילות השיטה נבדקת הן ע"י מערכת של מלכודות ניטור הנבדקת באופן רציף והן על ידי
שיגרת בדיקות שבועית לבדיקת מצב הפרי בחלקות.

 
בנוסף, כל חלקות הפרדס, נקודות פיזור הזבובים ומלכודות הניטור ממופות באמצעות
מערכת למיפוי גיאוגרפי (GIS), אליה מועברים כל נתוני הפרויקט. 
זמ"ר הנגב המערבי מנוהל באופן שוטף על ידי המכון להדברה ביולוגית, ענף ההדרים,
מועצת הצמחים. לפרויקט הנהלה
מקצועית הנפגשת אחת לשבועיים לדיון בנתונים, סיור בשטח וקביעת דרכי פעולה.
אנו מקווים שהזמ"ר יצליח ויהווה בעתיד הקרוב בסיס להרחבה לשטחי הדרים ולגידולים
נוספים שבהם תיושם השיטה ובמקביל יופחת היקף השטח המטופל בתכשירים כימיים.