מועצת הצמחים

ענף הפירות

ענף הפירות במועצת הצמחים רואה כייעודו העיקרי, לפעול באותם נושאים שיש קושי רב או חוסר אפשרות להתמודד איתם ברמת החקלאי הבודד ויש יתרון לטיפול  מרכזי לטובת המגדלים.

 לפיכך תחומי הפעולה העיקריים הינם:

 אקלום ובחינה של מינים וזני פירות חדשים

לבעלי המקצוע במועצה קשרים עם מטפחים בחו"ל שיוכלו לגוון את היצע הפי רות בשוק הישראלי, להאריך את תקופת השיווק, להרחיב את אזורי הגידול ולהציע לצרכן פרי איכותי יותר.

אנו נמצאים בשלבי תכנון מיזם רב היקף להרחבה והעמקה בתחום האקלום.  

דרך זו נראית מבטיחה וזולה יותר מהשבחה . חלק ניכר מהזנים העיקריים אותם מגדלים היום, הובאו ונבחנו בעבר על ידינו . מג'הול בתמרים, טיפוסי הסטרקינג, הגלה בתפוח וחלק ניכר מזני האפרסק והדובדבן הן דוגמאות מרשימות לפעילות זו. זן התפוח "פינק ליידי" שהפצתו ושיווקו עברו לאחריות זכיין, 7 זני אפרסק ונקטרינה, 10 זני משמש, זנים וכנות דובדבן, כנות לתפוח, אגס ושזיף זן קיווי צהוב ועוד הם חלק מפעילות ברוכה זו .

אנו מקפידים על יבוא החומר בדרכים חוקיות,  נקי מגורמי מחלות ולאחר בחינה מקצועית טרם הפצתו למגדלים. בכך נמנעת מהמגדלים אכזבה מאימוץ זני פירות שאינם מתאימים לתנאי הארץ והחדרת מזיקים ומחלות שיפגעו בענף .

במקביל מתבצעת תכנית משותפת עם המדען הראשי להשבחה וטיפוח זנים חדשים ב 8 מיני פירות,  בתקציב ארוך טווח (10 שנים).במסגרת תכנית זו אושרו עבודות השבחה באבוקדו, מנגו, אגס, משמש, רימון, שקד, תאנה וזית .

 שיפור איכות חומר הריבוי והשתילים:

למגדלים נגרם נזק רב משתילים לא איכותיים שסופקו שנים ע"י חלק מהמשתלות . לעיתים מקור הנזק היה  בחומר ריבוי לא איכותי, שגוי או נגוע בוירוסים . הקמנו בית גרעין להחזקת חומר נקי מוירוס וחלקות מכוסות ברשת לריבוי החומר בצורה מפוקחת. משתלות שהצטרפו למועדון "השתיל הישראלי" שהוקם על ידינו בשיתוף עם השירותים להגנת הצומח, מספקות למגדלים שתילים איכותיים ובדוקים .

משתלות המשתתפות במסגרת זו נמצאות תחת פיקוח מקצועי ושתילים נגועים בגורמי מחלות או מזיקים מושמדים. לא מזמן הושמדו כ-100,000 שתילים שנמצאו פגומים .

 מחקר ופיתוח ממוקדי מטרה:

שולחנות המגדלים בענף הפי רות מהווים את פורום המגדלים,  ללבון הבעיות המקצועיות ולכוון המחקר , תוך השתתפות במימונו, ליעדים החשובים להם .

שיתוף הפעולה עם המדען הראשי של משרד החקלאות מאפשר מינוף התקציבים המגויסים מהמגדלים לביצוע מחקרים בהיקף גדול בהרבה (יותר מפי 2 !).

שיתוף הפעולה עם חוקרי המו"פ (מינהל המחקר, אוניברסיטאות, מו"פים אזוריים) מאפשר מעורבות המגדלים בתכנון ובמעקב של המחקר ומיקודו בכיוונים שיביאו תועלת לחקלאים .

אנו עוסקים גם במיזמים יעודיים להתמודדות עם בעיות קריטיות דחופות.  
דוגמאות לכך הם מיזם
החרכון באגס והמיזם להתמודדות עם חדקונית התמר האדומה בתמר .

 נושא דחוף נוסף בטיפולינו הוא קידום הפחתת השימוש בחומרי הדברה,  תוך שימוש בדרכי הדברה חילופיות כגון שימוש בפרומונים לבלבול ולכידה המונית ומיזם להדברת זבוב הפירותבמסגרתו מתבצעת הדברה ברמה אזורית,  תוך בחינת אמצעי הדברה ידידותית יותר לסביבה כגון שימוש בזבובים עקרים ומלכודות.

 שיפור איכות הפרי המשווק:

פיתוח השוק הישראלי ושמירת מעמדם של מגדלי הפירות בארץ,  כספקים עיקריים שלו מחייב אספקת תוצרת איכותית. שיווק תוצרת לא איכותית (פרי בוסר, פרי שאינו עומד בתקנים) ע"י חלק קטן מהמגדלים, פוגע באפשרות לפתח את השוק ולעתים מונע קניה חוזרת ע"י הצרכנים שהתאכזבו מהתוצרת שסופקה להם .

 ענף הפירות, בשת"פ עם האגף להגה"צ במשרד החקלאות, עוסק בפיתוח סטנדרטים מחייבים לאיכות, ולפעולות הדרכה ואכיפה על מנת שהעמידה בסטנדרטים הנדרשים תהיה נחלת כלל המגדלים.הפעילות המתבצעת ע"י צוות ענף הפירות במטעים, בבתי האריזה ובשווקים מביאה בפועל לצימצום משמעותי בשיווק פרי שאינו מתאים לדרישות האיכות. במיני פירות בהם מתבצעת פעילות להקפדה על שיווק פרי ברמת ההבשלה הנדרשת כבר מספר שנים כגון ענבים, תפוח ומשמש –כמות הבדיקות החורגות מהתקן ירדה לשיעור מזערי.

 בנוסף לכך, אנו שותפים בפיתוח ובתפעול מעבדת הקירור בקרית שמונההעוסקת בשיפור האמצעים לשמירת האיכות של הפרי המאוחסן בקירור. הידע המתקבל במעבדה מאפשר הארכת משך השיווק של מיני הפירות ושיפור איכות הפרי המשווק.

 טיפול מרוכז בנושא הביטוח בקנ"ט

פוליסה קולקטיבית לביטוח בקנ"ט מאפשרת מיצוי היתרון לגודל וניהול מו"מ מרכזי לגיבוש תכנית ביטוח בסיסית לכלל המגדלים המהווה בסיס גם לביטוח אסונות טבע .
במקביל מוצעת למגדלים תכנית המאפשרת למגדלים המעוניינים בכך להרחיב הביטוח ) ביטוח רשות) בהתאם לנתונים הספציפיים שלהם .

 נושאים שיווקיים

הענף יוזם מעת לעת פעולות המסייעות להיבט השיווקי של חלק מענפי הפירות הן ע"י עידוד היצוא (דוגמת התכנית לעידוד יצוא פירות קיץ שהופעלה בשנים 2007-2009 ודוגמת היצוא של תפוחים לסוריה מאז 2005) והן בפעילויות פרסום וקד"מ .

בנוסף, למועצה תפקיד מרכזי באפשרות לניצול הפטור לחקלאות מחוק ההגבלים העסקיים!  זה  מאפשר למגדלים בעת הצורך לתאם מהלכי שווק ולקיים פעילות משותפת במסגרת ענף הפירות במועצת הצמחים, לשיפור התוצאות העסקיות שלהם בשווקים בארץ.