מועצת הצמחים

הודעה למגדלי הבטטות

מועצת הצמחים מודיעה כי ביום 31.5.2022 יתקיימו בחירות לתפקיד יו''ר שולחן מגדלי הבטטות בענף הירקות של המועצה.

הבחירות הן חשאיות וכל מגדל בטטות זכאי להשתתף בהן הן כבוחר והן כמועמד לתפקיד.

נוהל הבחירות ושמות מגדלי הבטטות הרשומים במועצה מפורטים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.plants.org.il .

למגדלים אלו נשלחה הודעה בדואר אלקטרוני ובמסרון.

מגדל בטטות שאינו מופיע ברשימה וברצונו להשתתף בבחירות, מתבקש למסור את פרטיו בכתב למועצה  ת.ד. 235 יהוד מונוסון 5610102 או לפקס 03-9595615 או למייל Ora@plants.org.il  זאת לא יאוחר מיום 10.5.2022

                                           המועצה לייצור צמחים ולשיווקם