מועצת הצמחים

ידיעון מס' 46, 15/4/2019

מגדלים יקרים,

אנו נמצאים רגע לפני חג הפסח, חג האביב. החג הזה מגיע בסיומו של חורף מוצלח עם כמות עצומה של גשמי ברכה, מנות קור וכל התנאים המאפשרים ליהנות מיבולים גבוהים בפירות הקיץ. בנוסף, אנו נמצאים גם בראשיתו של חודש ניסן, המסמל את תחילתו של האביב. חז"ל אף ציינו זאת בברכה מיוחדת - "ברכת האילנות" - הבאה לפאר את הפריחה והצמיחה של הטבע אחרי החורף. כולי תקווה שנמשיך באותה מגמה של פריחה והתחדשות,  ושפירות הקיץ יניבו יבולים גבוהים ואיכותיים שיביאו רווחיות גבוה למגדלים.

***

עדכונים שוטפים מהנעשה בענף הפירות - כלל ענפי :

שולחנות המגדלים אישרו את תכנית העבודה לשנת 2019

אנו שמחים לעדכן כי לאחר שהסתיים בהצלחה תהליך בחירות וריענון השורות בשולחנות המגדלים, חברי השולחנות נרתמו להכנת תקציב לשנת 2019 בהתבסס על התכנית הכלכלית של ענף הפירות. צוותי קנט, צוותי מו"פ וצוות הקד"מ של שולחנות המגדלים השקיעו מאמץ רב במטרה לגבש את תכנית העבודה והתקציב הטובים ביותר לשנת 2019.

  תקציב ענף הפירות לשנת 2019

התקציב השנתי של הענף בשנת התקציב 2019 יעמוד על כ-21 מיליון ש"ח, מרביתו חוזר ישירות אליכם.

התקציב יחולק בדרך הבאה:

 1. 10 מיליון ש"ח יושקעו בפעילויות תשתית ומחקרים, עפ"י החלטות המגדלים בכל שולחן .
 2. 3 מיליון ש"ח ישולמו לביטוח בסיסי בקנט .
 3. 1.6 מיליון ש"ח יושקעו בפעילויות קידום מכירות (קד"מ).
 4. כ-550,000 ש"ח יושקעו בבקרת איכות ומידע .
 5. כ-260,000 ש"ח יושקעו באקלום זנים חדשים .
 6. כ-18 מיליון ש"ח הושקעו בשיתוף עם המדען הראשי ב-5 מיזמים לשלוש שנים (כ- 6 מיליון ש"ח לשנה באבוקדו, בתמר ובבננות(.

  עיקרי הפעילות הכלל ענפית

1.     קידום מחקרים ומיזמים שמטרתם להתמודד עם מחלות ומזיקים חדשים שתוקפים מספר מינים בעת ובעונה אחת .

2.     קיום פעילויות שמטרתן הרחבת הצריכה והביקוש לפירות ואקלום מוצרים וזנים חדשים .

3.     שיפור תנאי הפוליסה של הקנט כדי שתכסה אירועי אקלים נוספים ותגדיל את רמת הפיצוי .

4.     השקעת מאמצים ומשאבים בפיתוח ורכישת טכנולוגיות לצמצום כוח אדם .

5.     ריכוז והפצת נתוני יבול ומלאים (עונתי ושבועי) של המינים השונים והפצתם למגדלים, ככלי עזר לעבודתם והחלטותיהם של המגדלים בעונת השיווק (בעזרת רלי שור ואחרים).

6.     פעילות במסגרת כלל המועצה לקידום צריכת פירות, ירקות והדרים, כולל במסגרת מיזם "כוח הצבע" הפועל במאות בתי ספר ומעודד צריכת ירקות ופירות בקרב ילדים ומעבר לתזונה מגוונת , מאוזנת ובריאה יותר .

7.     קידום שיווק הפירות לרצועת עזה, לרבות תיאום וניהול הכמויות ליעד זה המהווה שוק חשוב לפירות רבים מחד, אך גם טומן בחובו רגישויות רבות, כלכליות וביטחוניות מאידך .

8.     קיום פעילות בעזרת צוותי האיכות במטרה להביא לשווקים ולצרכנים פרי באיכות טובה .

9.     מיזם זבוב שפועל מספר שנים בצפון, יופעל גם בדרום ויכלול גם פיילוט למזיקים נוספים על אותה פלטפורמה של זבוב הפירות .

10.   כניסה למיזם שמטרתו היערכות של כל ענף המטעים ללוחמה בעש התפוח המדומה.

 

***

  עדכונים שוטפים מהנעשה בענף הפירות – עיקרי הפעילות לפי שולחנות מגדלים :  

שולחן אבוקדו :

 • ענף האבוקדו בצמיחה גדולה. בשנת 2017 ניטעו כ-10,000 דונם, בשנת 2018 ניטעו כ-10,000 דונם נוספים וגם בשנת 2019 מתוכננת נטיעה דומה (10,000 דונם לכל הפחות).
 • צוות המו"פ של השולחן נמצא עם הפנים קדימה וכבר נערך להוביל את הענף האבוקדו לעתיד. בימים אלה נכנס השולחן למיזם בשנת 2018 ל-3 שנים בהיקף של 6 מיליון ש"ח שמטרתו העלאת היבול והרווחיות של הענף הכולל צמצום הסירוגיות, פעילות למניעת נזקי קרה ונושאים נוספים.
 • הגנת הצומח: בשל הנטל הכלכלי שגרמו מחלות חדשות, אישר השולחן תכניות מחקר בהיקף של 620,000 ש"ח הכוללים טיפול בבוטריוספירה, אמברוזיה, עש התפוח המדומה ונושאים נוספים.
 • פוריות: השולחן מקיים מחקר בהיקף של 1,410,000 ש"ח. בין הנושאים הנבדקים: מבחני שדה לכנות, ממשק הזנה בזן האס ונושאים נוספים.
 • זנים חדשים: השבחה ובחינת זנים חדשים בהיקף של 450,000 ש"ח.
 • מים מושבים: בשל השימוש ההולך וגובר במים מושבים בענף האבוקדו, מושקעים כ-480,000 ש"ח במחקר לשנת 2019.
 • פוסט הרווסט: יבוצעו מחקרים בהיקף של 50,000 ש"ח.
 • סה"כ תקציב המו"פ של האבוקדו מעל 4 מיליון ש"ח; 2.5 מיליון ₪ מתוכם משולמים ע"י המגדלים.

 

שולחן תפוח :

 • ענף התפוח מאוים ע"י יבוא מאסיבי של כ-20,000 טון בממוצע מדי שנה מאירופה וארה"ב. משבר המים נחלש לאור החורף הגשום, תכניות 2030 מתמודדות בשיפור יבולי התפוח ואיכותו והורדת עלויות הגידול, כל אלה מהווים בסיס לתקציב שולחן התפוח של 2019.
 • תפוח 2030: תכנית מחקר גדולה שמטרתה למצב את התפוח הישראלי כמתחרה לייבוא. התכנית כוללת: תכניות השבחה, שתלנות, שיפור איכות הפרי והצבע ונושאים נוספים. התקציב הכולל של התכנית הוא כ-850,000 ש"ח; מהם כ-250,000 ש"ח לעיצוב, כנות, זנים ואקלום ( נושאי מחקר הכוללים: חלקות מבחן, בחינת כנות, טיפול ועוד); כ-200,000 ש"ח לאחסון ( כולל פעילות המעבדה, שיפור האחסון ועוד);
 • 250,000 ש"ח – הגנת הצומח (כולל: פעילות פטריות, בחינת יעילות מתקנים, עש התפוח ועוד).
 • סה"כ תקציב המו"פ של התפוח כ-1,000,000 ₪. תקציבים נוספים (כגון הסטנדרטים, מעבדה לקירור ושונות) - 125,000 ש"ח.

  שולחן תמר :

 • ענף התמר בפריחה; בכל שנה בשלוש השנים האחרונות גדלו שטחי הגידול בלמעלה מ-2,000 דונם.
 • מתוך רצון להתאים את השוק לגידול ביבולים שצפויים לנו בהמשך, הענף מתכנן לנקוט בפעילויות של קידום מכירות בשוק המקומי בהשקעה של כ 900,000 ש"ח.
 • בייצוא: יצאנו בתכנית הכוללת את היצואנים, משרד החקלאות ושולחן המגדלים בהשקעה מוערכת של כ-1.6 מיליון ש"ח.
 • בתחום המחקרים מבצע השולחן שלושה מיזמים בעלי חשיבות רבה לענף התמר, הכוללים: מיזם חידקונית, מיזם אספרגילוס ומיזם פיתוחים טכנולוגיים בענף הרובוטיקה, כל זה בהיקף של 6 מיליון ש"ח במשך 3 שנים (בהשתתפות המדען הראשי). 
 • סה"כ הפעילות המחקרית שתמומן השנה ע"י המגדלים היא בסך 1.6 מיליון ₪ ופעילות הקד"מ כ-1.4 מיליון ש"ח.

שולחן הבננות :

 • מחלת הפנמה יכולה להעמיד בסכנה את גידול הבננה בישראל, ולכן הקמנו ויזמנו מיזם בהיקף של 6 מיליון ש"ח ל-3 שנים במטרה למצוא פתרונות לטיפול במחלה.
 • נושאים נוספים שנחקרים בימים אלה: השקיה ודישון, התמודדות עם קרה, פוריות קרקע ונושאים נוספים.
 • סה"כ תקציב המו"פ השנתי הכולל כ-3 מיליון ש"ח, שמתוכם ממומן ע"י המגדלים 1.8 מיליון ש"ח וכן פעילויות פרסום וקד"מ בסך כ-100,000 ש"ח.

  מטעי הזיתים למאכל :

 • ענף הזית משקיע בשנים האחרונות רבות במחקרים שמטרתם הגדלת הייצור והיבול, שיפור באיכות הפרי התמודדות עם פגעי הגנת הצומח ומעבר לקטיף מכני.
 • מתבצע הסכם עם מפעלי השימורים לקביעת מחיר אחיד ויציב למגדלים. במקביל, שיפור בכללים לקבלת עובדי מסיק בנוהל משפחות.

  שולחן השקד :

 • ענף השקד משגשג, ולפי הערכות - תוך 4 שנים אנו עתידים להגיע לכ- 60,000 דונם מניב בישראל בהיקף של 10,000 טון גלעין.
 • משכך, החליט השולחן להשקיע חלק נכבד מתקציב הענף גם בקידום הייצור ובקידום מכירות בשוק המקומי.
 • עם זאת, ענף השקד סובל ממחלה שעלולה לגרום לתמותת עצים בהיקף גדול המחייבת תגובה מהירה ומחקר במטרה להתמודד עם המחלה.
 • הגנת הצומח: היקף המחקרים הם בסך כ-500,000 ש"ח. מחקרים נוספים שענף השקד מבצע כולל חלקות מודל, בדיקת כנות, השקיה בקולחין, אפיוני בריאות - כל אלה בסך כ-550,000 ש"ח.
 • סה"כ תקציב המו"פ 1,050,000 ש"ח, מתוכם ממומן ע"י המגדלים 500,000 ש"ח.
 • הענף משקיע גם בפרסום וקד"מ כ-350,000 ש"ח.

  שולחן המנגו :

 • ההחלטה האסטרטגית להציב את ייצוא המנגו בראש סדר העדיפויות מובילה את השולחן להצלחות.
 • לאור הפעילויות שננקטו, הייצוא התרחב מאוד וכיום מתבסס על זנים איכותיים חדשים, ששומרים על יציבות המחיר למגדל ומרחיבים את שוק הייצוא.
 • הנושאים למחקר:
 • פוריות (הכולל לימוד בקרת פריחה במנגו, הגנה מקרה, בחינת כנות חדשות, אוקסינים במנגו) בהיקף של 370,000 ש"ח.
 • השבחה (ברור זני מנגו, אנטרודוקציה של זנים חדשים, פיתוח כלים להבנת ולזיהוי מוקדם של מנגו) בעלות של 500,000 ש"ח.
 • איכות פרי ואחסון – בהיקף כספי של כ- 170,000 ש"ח הכולל מדדי הבשלה במנגו והשראת יצירת אנטוציאן.
 • הגנת הצומח – הכולל הדברת כנימות ובוטריוספריה בעלות של 260,000 ש"ח.
 • הזנה והשקיה – ניסוי ליזמטרים בעלות של 500,000 ש"ח.
 • סה"כ היקף המחקר במנגו: 1.3 מיליון ₪, מתוכם ממומן ע"י המגדלים 700,000 ש"ח.
 • פעילויות נוספות כגון סטנדרטים – 30,000 ₪.

  שולחן ענבים :

 • ענף ענבי המאכל משקיע רבות במחקר, במטרה להגדיל את הייצור והיבול, לשפר את איכות הפרי ולהתמודד טוב יותר עם פגעי מזג אויר.
 • בשנתיים האחרונות מתמודד הענף עם תמותה מאסיבית של שתילים במשתלות ובכרמים. לכן, יזמנו והקמנו צוות מקצועי שזיהה את הסיבות לכמות התמותה הגבוהה ונמצאו הפתרונות המתאימים לתמותה. בשנה זו נאמת את התוצאות ונוציא הנחיות על בסיס מסקנות הפרויקט.
 • תכניות המחקר בענף עוסקות במיזם השתלנות, מבחני זנים, השקיה ודישון, איכות הפרי, הגנת הצומח ונושאים נוספים. סה"כ ממומן ע"י המגדלים כ-1.25 מיליון ש"ח.

שולחן דובדבן :

 • ענף הדובדבן בצמיחה ארצית, כולל במגזר הדרוזי.
 • המטרות המרכזיות העומדות בפני הענף הן הארכת חיי המדף של הדובדבן ופיתוח זנים חדשים.
 • מחקרי הענף עוסקים בנושאים הבאים: זנים חדשים ואקלום, הגנת הצומח, שימוש במים חריגים, חומרים להקטנת הסתדקויות רישוי חומרים חדשים ועוד.
 • סה"כ תקציב המו"פ: 320,000 ש"ח, מתוכם ממומן ע"י המגדלים 150,000 ש"ח.

שולחן האננס :

ייבוא האננס מאיים על קיום ענף האננס בארץ. גידול האננס בארץ בצמיחה ולכן החליט הענף לרכז מאמץ במימון הפעילות בנושא רישוי חומרים להדברה ובמיתוג וקד"מ של האננס הישראלי.

  שולחן הליצ'י :

המחקרים בענף הליצ'י עוסקים בפוריות, איכות הפרי (מניעת החמה) וטיפול בפרי לאחר קטיף. סה"כ ממומן ע"י המגדלים 45,000 ש"ח.

  שולחן הקיווי :

 • ענף הקיווי בתאוצה מבורכת ומקיים פעילויות רבות, לרבות קידום מכירות בשוק המקומי.
 • הבעיה המרכזית עימה מתמודד כיום הענף היא התרככות הקיווי כך שיהיה ראוי לאכילה.
 • המחקרים של ענף הקיווי הם: בחינת זנים, ממשק של שיטות עיצוב, האבקה, דילול, גידול בבתי רשת. שימוש במי שמיר וקולחין ואחסון. עלות המו"פ כ-200,000 ש"ח, מתוכם עלות המגדלים 165,000 ש"ח.

  שולחן הפפאיה :

 • ענף הפפאיה פורח והמחירים בשוק המקומי ירדו.
 • עפ"י החלטת שולחן המגדלים, יושקעו כ-10,000 ש"ח בקידום מכירות הפפאיה בשוק המקומי.
 • הושגה התקדמות במלחמה בוירוס באמצעות חרקים מועילים שיובאו מארה"ב.

  דבר תורה מהגדה של פסח

בליל הסדר, השאלה המרכזית בקריאת ההגדה היא "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?". אחת התשובות לכך היא ש"בלילה הזה כולנו מסובין", יושבים יחד מתוך מטרה אחת.

  בפסח, כתוצאה משיתוף פעולה של העם וההנהגה, יצא עם ישראל מעבדות לחירות מבורכת. המעבר הזה שינה את כל תפיסות ואורחות החיים - ברמה המשפחתית, ברמת השבט וברמת ההנהגה.

  גם אנחנו צריכים לשאוף לשיתוף פעולה דומה. אחדות דרך בין כל הגורמים - החקלאים, מועצת הצמחים, ההנהגה החקלאית, גורמי ממשלה ורגולציה ועוד, לצד הצבת  החקלאות הישראלית גבוה יותר בסדר העדיפויות הלאומי, יעזרו לנו להגיע להישגים. רק כך נוכל לפרוח ולצמוח.

  ענף הפירות מאחל לכל הנוטעים שגשמי הברכה שפקדו אותנו בחורף יביאו ברכה לפירות הקיץ - ביבולים, באיכות הפרי ובהכנסה הכספית למגדל כאחד.

 

 

בברכת חג פסח שמח לכם וליקיריכם,

משה  ברוקנטל

מנהל ענף הפירות