מועצת הצמחים

מערכי פעילות חווייתיים

במסגרת התכנית השנה נכתבו מערכי פעילות חוויתיים ובלתי פורמלים היכולים לשמש את צוותי ההוראה במסגרת שיעורי חינוך או פעילות בלתי פורמלית אחרת בביה"ס.

הקישור המצ"ב כולל את המערכים הכללים.

למעוניינים ניתן לפנות אלינו לקבלת מערכים בשפה הערבית ומערכים המותאמים למגזר החרדי.