מועצת הצמחים

מערכי שיעור לפי תחומי דעת

במסגרת התכנית נכתבו 21 מערכי שיעור ב-7 תחומי דעת.

מערכי שיעור לפי 7 תחומי דעת 

מערכי שיעור למגזר הערבי 

מערכי שיעור למגזר החרדי 

למעוניינים ניתן לפנות אלינו לקבלת מערכים בשפה הערבית ומערכים המותאמים למגזר החרדי.