מועצת הצמחים

מערכי שיעור לפי תחומי דעת

במסגרת התכנית השנה נכתבו 21 מערכי שיעור ב-7 תחומי דעת.

הקישור המצ"ב כולל את המערכים הכללים.

למעוניינים ניתן לפנות אלינו לקבלת מערכים בשפה הערבית ומערכים המותאמים למגזר החרדי.