מועצת הצמחים

תמיכה למגדלי ירקות תעשית הקפואים 2016

  1. מצ"ב לינק לנוהל.

  2. על מגדלי ירקות קפואים להעביר בדחיפות את המסמכים המפורטים בנוהל המצ"ב, בקשות תתקבלנה עד תאריך 20/5/2016.

  לא ניתן להגיש טפסים באתר המועצה , אלא במיילים /  פקס - 03-9595615

  אנשי קשר: אורה כהן - 03-9595643 ora@plants.org.il

                   חגית שגב אילת - 03-9595604 hagit@plants.org.il

 

 

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/14534C0A-D442-448B-BB15-7BCD7927BE62/0/frozen_veg_draft.pdf