מועצת הצמחים

מידע כללי

נעשה מהסלקציה הישראלית (טופח ע"י הפרופ' שמעון לביא).
אחוז השמן גבוה,צורת העץ מתאימה למסיק ממוכן,רגיש פחות לעין הטווס.נעשה מוקדם פורה מאוד.בשנה השלישית נותן יבול מלא.
יתרון נוסף: שמן עדין ועמיד מאוד באיחסון.
לברנע יש 20% שמן,הוא גדל מהר מאוד,דומה בצכונתיו לפיקואל,זן שמן עיקרי בספרד.