מועצת הצמחים

מידע כללי

ביצת היונה  "אובו דה פצ'יונה".
איכות הםרי גרועה .כיום מבוקש לתיירות.החרלאים נוטעים אותו כ-10% מהשטח לשם הפריה.
היום,כשמחפשים זית גדול,נוטעים את הזן "סנטה קתרינה",מפרה טוב,אך לא כהנובו.