מועצת הצמחים

מידע כללי

ניטע במיוחד לכיבושים.
כשהפרי בשל והחרצן חופשי,כובשים אותו בכבישה ספרדית.
בכבישה מזרחית הזית פחות טוב ומאבד מאיכותו.
מתאים לעשיה חרוזית,זיתים בלא חרצנים.
מתאים לכיוש ירוק ולכיבוש שחור.