מועצת הצמחים

מידע כללי

נענה יותר לתנאי גידול משופרים.בעיקר בולט המוחסן,שנכנס לארץ אחרי מלחמת ששת הימים מיהודה עש שומרון.
המוחסן הוא נבלי משופר,חזק משתרש בקלות,בעל פרי גדול יותר.גם הוא משמש לכיבושים.
נבלי בלדי או מוחסן מגודל היום בגידול אינטנסיווי,שליחין,והוא הולך וטופס חלק גדול יותר בין זיני הזיתים.