מועצת הצמחים

חדשות הסכם ביטוח ל- 2006/7

בימים אלו ענף הירקות נערך להסכם ביטוח 2006/7 .
במידה ויש לכם בקשות להרחבה סיכונים או הערות לחוזה הביטוח.
אבקש ליצור קשר עם הח"מ, או לשלוח בפקס שמספרו 03-9562165.

בברכה,
עדנה דלל
מנהלת ענף הירקות