מועצת הצמחים

טופס בקשה לתוספת מכסת מים לגידולי ירקות לעונת יצוא 2006/7

את הבקשה יש לשלוח, עד לתאריך 1/5/06, למר אמיר ישי – כלכלן שוק מקומי – לפקס שמספרו 03-9562165.