מועצת הצמחים

אפרסמון

שמואל זילכה - הבחלה וחיי מדף של זני אפרסמון מסין - דוח מסכם. (2014)

אוהד נריה - הארכת משך האחסון של אפרסמון מזן טריומפ . (2014)

דני גמרסני - הארכת משך האחסון של אפרסמון מזן טריומפ. (2015) 

חיה פרידמן - הבחלה וחיי מדף של זני אינטרודוקציה של אפרסמון. (2015)

ליאו וינר - אפרסמון טרימפ: בחינת ממשק של עוצמות גיזום לשיפור איכות הפריץ (2015) 

ליאו וינר - אפרסמון טריומפ: בחינת ממשק קיטום לתוספת יבול והגדלת פרי. (2015)

חיה פרידמן - הבחלה וחיי מדף של זני אינטרודוקציה של אפרסמון מסין. (2016)

 ליאו וינר - העלאת יבול אפרסמון מזן טריומפ באמצעות חומרי צמיחה. (2016) 

ענת יצחקי - טיפולים הורמונליים לעיכוב נשירת פקעים בזן שינשו ולעידוד נשירה בזן יוהו (2016) 

שאול נשיץ - הארכת משך האחסון של הזן טריומף. (20016) 

חיה פרידמן - הבחלה וחיי מדף של זני אפרסמון מסין.  (2016) 

ליאו וינר - הבחלת אפרסמון מזן טרימפ באמצעות חומרי צמיחה (2017)

רועי כספי - הפנולוגיה של תריפסים בפרחי וחנטי אפרסמון (2017) 

ענת יצחקי - טיפולים לעיכוב נשירת פקעי פריחה בזנים שינשו וטריומפ  2017 

ענת יצחקי - בחינת טיפולים הורמונליים בשלבים שונים של התפתחות פקע הפריחה לעיכוב נשירת הפקעים בזן אפרסמון שינשו ולעידוד נשירה בזן יוהו  2018 

שאול נשיץ - הארכת משך האחסון של אפרסמון נזן טרימף  2018

ענת יצחקי - שיפור חנטה בזנים שינשו וטריומפ  2018

חיה פרידמן - שיפור איכות זני אפרסמון והתאמת פרוטוקולים למסחר  2018

יוסי ריוב - שיפור חנטה בזנים שינשו וטריומף באמצעות לימוד המנגנונים המבקרים את נשירת הפרחים בעקבות עקת חום. 2019.