מועצת הצמחים

ענבי מאכל

  •  דני שטיינברג -מיזם חוס"ן בגפן: חקר גורמים המעורבים בכשל ייצור שתילי גפן  2018