מועצת הצמחים

תמר

מחקר ופיתוח בקעת הירדן
השפעת מועד הדילול במג'הול על גודל הפרי ואיכותו
השפעת אכילת זני תמרים שונים על האינדקס הגליקמי
מאגר זני תמרים - סיכום פעילות 2014 - חוות עדן

תמר מג'הול

השקיה ודישון

הגנת הצומח

אחרים