מועצת הצמחים

הוועדה הענפית פירות אישרה בחירת רני בר-נס כיו``ר

רני בר-נס יכהן כיו"ר ועדה ענפית פירות
הוועדה הענפית פירות אישרה בחירת רני בר-נס כיו"ר .
הוועדה אישרה ביצוע מהלך שבמסגרתו יחודש הרכב השולחנות.