מועצת הצמחים

קנ``ט – התפתחות חיובית בעלות הפרמיות

עלות הפרמיה – עקב אילוצים שונים, הוגדלה ההשתתפות העצמית לגבי ביטוח
נזקי טבע ובמקביל הוזלה הפרמיה באופן משמעותי – כ-50%, בכל ענפי הפירות.
ביטוח אסונות טבע נשאר ללא שינוי.
עקב כך אנו ממליצים למגדלים לבחון ביצוע ביטוח רשות לכל חקלאי במסלול
המתאים לו.

פרטים יישלחו למגדלים בהקדם.