מועצת הצמחים

ועדה הענפית 7/06 מיום 12/9/06

נוכחים : חיים  פלץ , אבי  צרפתי , נח  רבינוביץ , אמי  סיון , יוסי  אונגר , יצחק  בר  זכאי
             הלל  גרוסר , דני  קניגשטיין , אריה  שרייבר , דוד  גפן , רפי  צורי (במקום  גולדה  עזוז )  
             צבי  שפירר , שאול  גור לביא , אבי  קורנפיין , חי  בנימיני , רוני  נקר , טל  עמית .

נעדרו :  מאיר  פיינצק , קובי  נגר .

 1. תחזית  יבולים  ויצוא
  טל  עמית  הציג  את  תחזית  היבול  לעונה  הקרובה . התחזית  נבנתה  ע"ס  טבלה 
  שנשלחה  לכ- 30  מגדלים  ומדריכים , למלא  את  תחזיותיהם  לעונה  הקרובה  ע"ס 
  התרשמותם  האישית . התחזית  מייצגת  מיצוע  של  התוצאות  שנשלחו  בחזרה .
  באופן  כללי  ניתן  לומר  שהשנה  צפוי  יבול  טוב  מאוד  ( בדומה  לעונת  04/05 ) , אך 
  היצוא  יהיה  בינוני  ברמת  יבול  כזו. התחזית  ליצוא  היא  157.5 אלף טון  שהיא  עליה 
  של   10%  לעומת  אשתקד , אך  נמוכה  12%  מלפני  שנתיים .
  נתוני  תחזית  היבולים  והיצוא  חולקו  למשתתפים  ונמצאים  לעיון  באתר  האינטרנט  של  
  מועצת  הצמחים – ענף  הדרים .  
 2.  סקירת  מצב  לגבי  מתחרים     
  למרות  שאין  עדיין  נתונים  לגבי  רב  המתחרים , הציג  מנהל  הענף  קצת  מידע  שנאסף      
  לגבי  טורקיה , ספרד , ארה"ב  ומדינות  מרכז  אמריקה . הנתונים  באתר  המועצה .
 3. התארגנות  לעונה  הקרובה
  א. ריסוס  הזבוב  החל  בעיתו  ועד  כה  אין  תלונות  על  נזקי  זבוב .
  ב.פיקוח  על  היצוא  ליפן  יעשה  השנה  במתכונת  קצת  שונה  מבעבר . מפקחים  יגיעו 
  לשתי  שהיות  קצרות , ע"מ  להסמיך  את  אנשי  הגנה"צ  לבצע  את  העבודה  בעצמם .
  אנו  מוכנים  להגעת  המפקח  הראשון  ב-8  לאוקטובר .
  ג. חוזה  ההתקשרות  בין  " מפעלים  ליצוא  הדרים "  ובין  רשות  הנמלים , הוארך  עד  ל
  – 31/12/2007 .
  ד.הוצג  לנוכחים  השינויים  בתקציב  הענף  נוכח  חוסר  גביית  ההיטלים  . עיקר  השינוי 
  הוא  ירידה  בכמות  התקבולים  עקב  אי  גבייה .
  לגבי  ביצוע  התקציב – הענף  הציג  וקיבל  את  אישור  המנהלת  הזמנית  לביצוע  כמעט 
  מלא  של  התקציב .
  התקציב  המתוקן  ל- 2006  , כפי  שאושר  ע"י  המנהלת  הזמנית – מוצג  באתר 
  האינטרנט .
  ה. עלתה  הצעה  להשתמש  בתקציב  הפרסום  לשוק  מקומי  ע"מ  להכין  קמפיין  מגירה 
  שיופעל  ברגע  שיתבהר  המצב  הכספי  ויהיו  מקורות  ( יחודשו  ההיטלים ) .
  הועדה  הענפית  החליטה  לעכב  הכנת  הקמפיין  כולו , עד  להתבהרות  המצב  הכספי .
 4. דווח  מפגישות  עם  היבואן  האיטלקי
  גולדה  עזוז  נפגשה  עם  מר  אורסרו  באיטליה , והעבירה  לו  את  המסרים  שהועדה 
  ביקשה  להעביר  . רפי  צורי  דווח  במקום  גולדה .
  א. חוסר  שביעות  רצון  מכמויות  הפרי  שנקלטות  בשוק  האיטלקי , והצעה  לצרף 
  פאנליסט  נוסף  לקב'  היבואנים  ע"מ  להגדיל  הכמויות . אורסרו  הבטיח  לבדוק  את 
  האפשרות .
  ב. ביקשנו  להעביר  מסר  כי  ההשקעה  בקד"מ  יחסית  לכמות  הפרי  היא  מופרזת  , וכי 
  ברצוננו  לצמצמה  בכ- 50% .
  מר  אורסרו  יחפש  משרד  פרסום  פחות  יוקרתי , עם  קמפיין  ללא  טלויזיה , ויגיש 
  הצעותיו  לשולחן  איטליה .
 5. הצעות  החלטה  שנתקבלו
  א.  לרכזת  שוק  איטליה  יוצמד  מגדל  שילמד  את  הנושא , לקראת  סיום   
  ההתקשרות  התלת  שנתית  עם  היבואן  באיטליה . הכוונה  , שבסוף  העונה 
  הנוכחית  ולקראת  העונה  הבאה  נשמע  דעה  נוספת  בדבר  חשיבות / אי
  חשיבות , השווק  המשותף  באיטליה  וכן  התמורות  ששוק  זה  מביא  לעומת 
  שווקים  אחרים  לאותם  מניינים .
  הפורום  המליץ  על  דני  קניגשטיין  כמגדל  שילווה  את  שוק  איטליה .
  ב. לא  להוציא  לפועל  תכנון  של  קמפיין  לקד"מ  בשוק  המקומי – עד 
  להתבהרות  המצב  הכספי  של  הענף .

 

רשם : טל  עמית