מועצת הצמחים

סיכום ישיבת הועדה הענפית 06/06 מיום 30/07/06

סיכום ישיבת הועדה הענפית 06/06 מיום 30/07/06 
נוכחים: חיים פלץ, טל עמית, נח רבינוביץ, אריה מלך, אריה שרייבר, שוקי קנוניץ, הלל גרוסר,


צבי שפירר, גולדה עזוז, שאול גור לביא, אבי צרפתי, דורון טימר, אבי לב, ברוך קרן,
אשר יומטוביאן, דוד גפן, עזרא בכר.

חסרים: חיליק רז, אמי סיון, יוסי אונגר, יצחק בר-זכאי, מאיר פינצק, דני קניגשטיין, קובי נגר, 
רוני נקר, יעקב קריב, שמואל גלנץ.

על סדר היום:

א. התארגנות לעונה הקרובה

ענף ההדרים במועצה מתארגן לעונה הקרובה במס' תחומים שאושרו לו ע"י המנהלת הזמנית, וזאת 
מההון העצמי של הענף – ללא גביית היטלים.
הענף ימשיך להתנהל בפעילויות הדחופות שהוגדרו עד ל- 31/12/06, כאשר מעבר לתאריך זה לא
ייקח הענף שום התחייבויות אם לא תהיה גביית היטלים.
הפעילויות החיוניות שיבוצעו עד 31/12/06 הן: ריסוס הזבוב, בית הגרעין, מו"פ, הסדרת היצוא ליפן  
ושמירה על מותגים.
כתוצאה מהפסקת גביית ההיטלים יינזק הענף בכ- 4 מלש"ח בתקופה ספטמבר – דצמבר 2006.
יפן – תוכנית היצוא מוכנה. מחר יצא מכתב להזמנת המפקח היפני. תקציב יפן יתנהל כקופה סגורה,
       כאשר התיבות המיוצאות משלמות את ההוצאות בגין היצוא ליפן.          
סין – נתקבל פרוטוקול די נח לגבי יצוא הדרים לסין. הפרוטוקול טרם נחתם משום שחסרים בו זנים
        נוספים שביקשנו לייצא (פומלית, מינאולה ולימון). יש סיכוי ליצוא לסין בחלק השני של העונה
        הקרובה. 
Jaffa – חברת טבע פנתה בבקשה  לשימוש במותג "Jaffa" לקידום מסע פרסום בארץ של תרופה
עם תוספת של ויטמין C. תחת הסיסמא אקמול – אורנג'. הועדה המליצה לגבות לפחות 100,000 ₪
עבור השימוש במותג.

רשם: טל עמית