מועצת הצמחים

סיכום ישיבת הועדה הענפית 04/06 מיום 06/06/06

א.דוחות כספיים 2004
דורון אשכנזי סקר את הדוחות הכספיים ל- 31/12/04 והסביר את העיכוב כתוצאה מחוסר
ניהול תקין בתקופת העדר מנכ"ל במועצה. בעוד כחודשיים יפורסמו הדוחות הכספיים של
הענף לשנת 2005 ובהמשך יהיו דוחות כספיים רבעוניים.
יתרת ההון העצמי של הענף עומד נכון לסוף 2005 על כ- 15 מיליון ₪ - נתונים מדוייקים
יימסרו בדוחות המתואמים של 2005.
הצוות ביקש לקיים דיון על גובה יתרת ההון העצמי שיש להשאיר במועצה.
דורון הסביר כי המנהלת קיבלה החלטה לבצע השקעות סולידיות של המזומנים ובצורה כזו
ליצור רווחים על ההון. ההשקעות יחולקו במספר בתי השקעה.

 ב.מדיניות האשראי בענף ההדרים
דורון אשכנזי סקר את מדיניות מתן האשראי בענפים אחרים במועצה. כ"כ הסביר דורון את
המסלולים השונים שבהם ניתן כיום לקבל אשראי במועצת הצמחים.
התקיים דיון שבו השתתפו כל הנוכחים ובסופו התקיימה הצבעה.
תוצאות ההצבעה 7 נגד מתן אשראי בענף ההדרים ; 6 בעד; 1 נמנע.

החלטה: הענף אינו מעמיד אשראי למגדלי ההדרים.

ג.הרחבת בית היסוד לרכב הדרים בחוות גילת
קיים צוואר בקבוק באספקת חומר ריבוי, הנגרם ממחסור בחומר ריבוי נקי ממחלות ווירוסים.
בית היסוד בגילת עונה כיום רק על כ- 20% מהצרכים ויש צורך להרחיבו. גם השרותים
להגה"צ מצטרפים להמלצה זו.
ההמלצה שהובאה לפני הועדה היתה להקציב לנושא כ- 50 אלף ₪ לתכנון בשנה זו ולהקים
המבנה ב- 2007.

החלטה: לגשת לביצוע מיידי להרחבת בית היסוד ב- 2 דונם נוספים, תכנון והקמה עוד
בשנת 2006. מימון הפרוייקט מההון העצמי. תיבדק אפשרות שיתוף במימון ע"י משרד
החקלאות.

ד.המלצות לגבי שוק יפן
בפני הועדה הענפית הובאו המלצות הועדה לשווקים מוסדרים שהתכנסה לדון בסיכום עונת
השיווק ליפן והערכות לעונה הקרובה.
הועדה הענפית ממליצה:
1. ממליצה ליצואנים לתאם שיתוף פעולה ביניהם בשיווק ליפן במטרה להוזיל עלויות
ולהשגת
    מחירים גבוהים עבור הפרי (מילוי אניות ותאום הגעות).
2. הועדה הענפית תשקול, במידת הצורך, תמיכה בשיווק האוניה השניה ליפן בסך של עד
    100,000 $.

מקור התקציב – תקציב הקד"מ ליפן.


רשם: טל עמית