מועצת הצמחים

ריסוס עצמי להדברת זבוב הים התיכון בזנים מוקדמים עונת 2012/13

 

פרדסן נכבד,

 

בזני הדרים מוקדמים: אדמוני, ניו-הול, קרוול הייז, ראשון, סצומה למיניה, קלמנטינה וזנים מוקדמים אחרים בחלקות מבכירות, יש להתחיל לרסס נגד זבוב הים התיכון לפני התחלת הריסוסים ב – 10.8.12 על ידי מועצת הצמחים.

פרדסנים, המגדלים את הזנים הנ"ל, חייבים לבצע שלושה ריסוסי קרקע בהפרש של 10 ימים ביניהם. הטיפול הראשון יבוצע לא יאוחר מ- 10.7.12.

 

לאור ניסיון העבר, למניעת התפתחות אוכלוסיית זבוב בחלקות ונזקי זבוב בפרי יש חשיבות גדולה להתחלת הריסוס בזמן.

נתן לקבל סקסס לריסוס חלקות מוקדמות במנחתים מגידו, הרצליה וקדמה.

קבלת החומר רק בתאום טלפוני מראש עם רכזי ההדברה:

 

אזור הצפון –   נירית ארבל מזכירת המכון טל' 03-9604405

אזור המרכז – אמיר ברי טל'   050-7422760               

אזור הדרום –  עופר דאלי טל'  050-6621002

 

הוראות ביצוע הריסוס מופיעות בחוברת ההמלצות להדברת מזיקי הדרים.

 

בברכה,

 טל עמית – מנהל ענף ההדרים

מועצת הצמחים