מועצת הצמחים

סיום ריסוס זבוב הפירות הים תיכוני בעונת הפרי הנוכחית 2008/2009

השנה, בעקבות התקדמות הקטיף המהירה וסגירה מוקדמת יותר של  בתי האריזה,
יסתיים הריסוס המרוכז להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בפרדסים, המתבצע ע"י
מועצת הצמחים ענף ההדרים, סופית ולחלוטין  ב – 8/5/09.
מתאריך זה ואילך, לא יתבצע בעונה זאת ע"י מועצת הצמחים - ענף ההדרים
כל ריסוס שהוא להדברת זבוב הפירות הים תיכוני והאחריות להדברה תהיה על הפרדסן בלבד.
על חידוש הריסוסים לעונת 2009/10 תבוא הודעה נפרדת.
פרדסנים שעדין לא סיימו את הקטיף ומעוניינים לקבל חומר להדברת הזבוב
נא לפנות לרכזי ההדברה האזוריים:

 אזור הדרום (עד נס ציונה)

עופר דאלי

0506621002

 אזור המרכז - נס ציונה חדרה

 אמיר ברי

0507422760

 אזור הצפון - חדרה צפונה  דב ניר 0505537599

 

 בברכה,

טל עמית
מנהל ענף ההדרים
מועצת הצמחים