מועצת הצמחים

מגדלי ההדרים בספרד נגד החלטות האיחוד האירופי

מגדלי  ההדרים  בספרד , ושרת  החקלאות  בראשם , תקפו  את  החלטות  האיחוד  האירופי –
CMO    ( common  market  organization  )  שלטענתם  מפלים  לרעה  את  מגדלי  ההדרים 
בספרד  ונותנים  העדפות  למגדלים  האיטלקים  והיוונים .
הסיבה  להתקפה  החריפה  על  החלטות  הארגון , היא  שינוי  בשיטת  חלוקת  הסובסידיות 
שמקבלות  החברות  באיחוד  האירופי .
ההצעה  החדשה  של  האיחוד  מתבססת  על  חלוקת  סובסידיות  לפי  שטח  ההדרים  הנטוע  בכל 
מדינה , ללא  הבחנה  ביעדי  ואיכויות  התוצרת .
הספרדים ,שרב  תוצרתם  נמכרת  בשוק  הטרי , מעוניינים  שהסובסידיות  יחולקו  עפ"י  יעדי  הפרי 
וכי  עיקר  הסובסידיה  תופנה  ליצור  תוצרת  טריה . האיטלקים  וגם  היוונים  המייצרים  בעיקר 
לשוק  מקומי  ולתעשיה , באיכויות  נמוכות  בהרבה , יהנו  משיטת  החלוקה  החדשה