מועצת הצמחים

הפיצוי למגדלי ההדרים בפלורידה אינו מספיק

מתוך Fresh plaza מ- 14/06/06 
18 מיליון דולר שהוצעו לשתלני פלורידה עבור השמדת 4.3 מיליון שתילים כתוצאה מנגיעות בקנקר
נדחו ע"י השתלנים בטענה שסכום זה יגרום להתמוטטות ענף השתלנות במדינה.
בשבוע שעבר הוכרז על פיצוי נוסף בסך 100 מיליון דולר למגדלי ההדרים בפלורידה עבור נזקי הקנקר
ועקירת עצים נגועים. סך הפיצוי שהוענק למגדלים עם תוספת זו מגיע ל- 536 מיליון דולר.
למרות זאת מומחים טוענים כי רק עבור הפיצוי למגדלים (ללא השתלנים) יש צורך ב- 176 מיליון דולר.
מניין העצים שהושמדו במהלך נסיון הארדיקציה של הקנקר הגיע ל- 16 מיליון עצים.
במהלך 2005 הושמדו במשתלות 65% מהשתילים שהוכנו לנטיעה