מועצת הצמחים

מחלת ה- greening מתפשטת בפלורידה

מתוך Fresh plaza מ- 13/06/06 
מחלת ה- Greening שנתגלתה בפלורידה לפני שנה, מתפשטת לתוך שטח הפרדסים המסחריים של
פלורידה.
ה- Greening היא מחלה בקטריאלית שמתפשטת במהירות ע"י חרק מסוג פסילה.
המחלה מאיימת קשות על תעשיית ההדרים בפלורידה ששוויה 9.1 מיליארד דולר בשנה. וזאת על רקע
הפסקת נסיונות הארדיקציה של מחלת הקנקר ונסיון לחיות עם המחלה שקיימת בפלורידה כבר 10
שנים.
בשונה מהקנקר שבו המחלה מחלישה את העץ וגורמת לפרי להיות בלתי מסחרי, ה- Greening הורגת
את העצים בטווח של כ- 7 שנים מיום ההתנגעות.
למרות שהמחלה עדיין ברמה נמוכה, היא נמצאת כבר בלב אזור הפרדסים המסחריים של פלורידה
וקיים חשש כבד מהתפשטות וחיסול הענף.
המגדלים נערכים למצב החדש ע"י גיוס אנשי מקצוע לאיתור מוקדם של המחלה וע"י הגדלת הטיפולים
להדברת הפסילה, מעבירת המחלה.