מועצת הצמחים

תחזית יבולי פלורידה לעונת 2006/2007

מתוך Fresh plaza מ- 12/06/06 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חקלאית בפלורידה, פרסמה את תחזית היבולים בפלורידה לעונת
2006/7.
התחזית לאשכוליות עומדת על 19.3 מיליון תיבות או בתרגום לטונות מדובר על 772,000 טון. התחזית
לתפוזים עומדת על 153 מיליון תיבות שהם 6.43 מיליון טון. זוהי רק תחזית ראשונית, כאשר התחזית
הסופית תתפרסם בחודש הבא, כאשר העונה עצמה מתחילה רשמית בחודש אוקטובר.
פלורידה סובלת בשנים האחרונות מירידה דרסטית בכמויות הפרי בשל נזקי הוריקנים, עקירת פרדסים
כתוצאה מנגיעות בקנקר ומביקוש גבוה לקרקע לדיור