מועצת הצמחים

ארגוני מגדלי ההדרים בספרד נגד יבוא פרי

מתוך פרשפל מ- 29 למאי 2006 
שלושה ארגוני מגדלי הדרים גדולים פנו ל"אינטרציטרוס" הגוף היציג של ענף ההדרים בספרד
בבקשה למנוע יבוא פרי הדר לספרד כל זמן שבספרד נותר פרי לא קטוף העצים.
תביעת הארגונים לא נדונה בשל התנגדות הגוף החזק באינטרציטרוס – ה"קומיטה דה חסטיון דה
ציטריקוס" שבו מעורבים מספר גורמים חזקים המייבאים פרי לספרד ונהנים מהכנסות יפות בעסקאות
אלו.
בנוסף לדרישה לאסור יבוא, הציעו הארגונים הקמת גוף מפקח על איכות היצוא במונחים של גודל
הפרי המיוצא, אחוז סוכר ואחוזי מיץ.
כצעד לחץ ראשון החליטו הארגונים לצמצם את תקציב קמפיין הפרסום שניתן לאינטרציטרוס ל- 10
פזטות לטון, בטענה שהכסף הזה טוב למסחר, אך המגדלים מפסידים כספים שנה אחרי שנה.