מועצת הצמחים

יצוא ההדרים מדרא``פ עומד בפני חוסר ודאות

מתוך יורופרוט מ- 24 במאי 2006 
עונת יצוא ההדרים מדרום אפריקה נפתחה תוך אי ודאות לגבי היצוא הצפוי בעונת 2006.
תחזית היצוא לעונה זו ירדה ל- 76-78 מיליוני קרטונים (כמיליון טון) בשל מספר גורמי מפתח
המשפיעים על יצוא ההדרים בעונה זו.
גשמים תכופים בצפון המדינה הקטינו את הציפיות ואת התחזיות ליצוא מוקדם של תפוזי הטבורי
והלימונים, בעוד רוחות סוערות במיוחד השפיעו על היבולים האזור הקייפ המערבי (אזור קיפטאון).
מחירים גבוהים בתעשיה גורמים להרבה מגדלים לשיווק פרי ישירות לתעשייה, ולא להסתכן ביצוא
בקונסיגנציה – דבר שגרם להם הפסדים גדולים בעונה הקודמת.
השווקים היחידים להם המגדלים מוכנים לשווק את תוצרתם הם השווקים שבהם המחיר נקבע
מראש. אלו הם השווקים של יפן, המזרח התיכון, רוסיה והמזרח הרחוק.
באירופה ובעיקר באנגליה היצואנים אינם מוכנים להציע מחיר קבוע מראש, בשל הסיכון הגבוה
מחוסר היציבות במחירים ובביקוש לאורך העונה.