מועצת הצמחים

יבול נמוך בהדרים בארגנטינה

מתוך יורופרוט מ- 24 במאי 2006 
משרד החקלאות האמריקאי פרסם את תחזית היבול בהדרים של ארגנטינה לעונה זו.
התחזית מוסרת על ירידה של 9% ביבול לעומת השנה הקודמת, ובסה"כ ליבול של 2.43 מיליון טון,
מתוכו 620,000 טון ליצוא.
התחזית מוסרת על ירידה חדה שתהיה ביצוא מנדרינות ותפוזים לעומת עליה ביצוא אשכוליות
ולימונים.