מועצת הצמחים

סוף עונת התפוזים

תנופה בנטיעת פרדסים חדשים וגידול ברווחיות המגדלים למרות קיטון ביבולים. 
מועצת הצמחים: ניתן להגדיל משמעותית את היצוא אם יוגדל מספר העובדים הזרים
עונת ההדרים 2005/06 המסתיימת בימים אלה היא העונה השלישית ברציפות בה הענף מראה סימני
התאוששות ויציאה מהמשבר החמור שפקד אותו לפני 4 שנים.
על פי הנתונים שסוכמו בימים אלה ע"י טל עמית, מנהל ענף ההדרים במועצת הצמחים,  עולה כי בשטח
קיימת תנופה גדולה בנטיעת פרדסים חדשים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. ההיקף הכולל של הפרדסים
יגיע בסוף השנה הבאה לכ-200 אלף דונם לעומת 170 אלף דונם כיום.
היצור הכולל של פרי הדר הסתכם בעונה החולפת ב-575 אלף טון לעומת 640 אלף טון בעונה הקודמת,
כאשר עיקר הפחיתה ביבול היתה בזני שמוטי ובזני קליפים. בשל תופעת הסרוגיות המוכרת בזנים אלה.
ביבול האשכוליות נרשמה יציבות.
היבולים הופנו ליעדים הבאים: שוק מקומי:  170 אלף טון בדומה לעונה הקודמת.
יצוא:  140 אלף טון לעומת 178 בעונה הקודמת.
תעשיה: 265 אלף טון לעומת 290 אלף טון בעונה הקודמת
עוד עולה מסיכום הנתונים, כי התמורה הכספית למגדלים בענף הסתכמה בכ-150 מיליון דולר, בדומה
לשנה שעברה למרות הקיטון ביבול, וזאת בשל המחירים הטובים שהושגו  בשוק המקומי ובתעשייה. 
ההכנסות בשוק המקומי הסתכמו בכ-60 מיליון דולר, הכנסות מהיצוא –כ- 50 מיליון דולר וההכנסות
מהתעשייה –40 מיליון דולר.
מנכ"ל מועצת הצמחים חיים פלץ אמר כי   "עקב אכילס של יצוא ענף ההדרים הוא מחסור בעובדים, 
שגרם לאיחור בקטיף של כמה זנים והביא בסופו של דבר להפניית התוצרת לתעשייה במקום ליצוא". 
לדבריו,   "הסגר בשטחים מנע כניסת עובדים פלשתינאים, ובמקביל, כידוע, המדינה הטילה מגבלות
קשות  על כמות העובדים הזרים בחקלאות. בכך נמנע גידול בהיקף היצוא ונגרם נזק כספי למגדלים,
שהיו יכולים להשיג תמורה  גבוהה יותר ביצוא מאשר בתעשייה".
יצוא ההדרים בעונה החולפת התאפיין בתחרות קשה מול התוצרת הספרדית, המרוקנית הטורקית
והמצרית, אך למרות זאת הצליח היצוא הישראלי לבסס עצמו בעיקר בשוק הרוסי ההולך ומתפתח.
הדבר בא לידי ביטוי בהפניית 25% מהתוצרת לשוק זה שהתקדם למקום השני מבחינת היקף היצוא 
מישראל אחרי אנגליה הנמצאת במקום הראשון.
מבחינת מגמות היצוא של הענף עולה כי נמשכת המגמה של גידול בביקוש לאשכוליות אדומות ולזני
הקליפים "אור" ו"מור" אשר השיגו מחירים גבוהים בשווקי היצוא העיקריים של ישראל באירופה.