מועצת הצמחים

חברת מהדרין במגעים לרכישת חברת פלח

בימים אלו מתבשלת עסקה גדולה בענף ההדרים.
חברת מהדרין-פריאור נמצאת בתהליכים סופיים של רכישת פרדסי חברת פ.ל.ח שבבעלות אליעזר
פישמן.
חברת פלח הוקמה ע"י אליעזר פישמן בשנת 1992, לאחר שרכש את "תנובה אקספורט" והקים שתי
חברות חדשות "תנופורט" חברה לאריזה ושיווק הדרים ואת פ.ל.ח – חברה לעיבוד פרדסים.
לפני כ- 4 שנים התמזגה תנופורט עם מהדרין בשותפות מוגבלת בחב' שיווק חדשה שנקראת מת"י
(מהדרין תנופורט יצוא), כאשר התוצרת של שתי החברות משווקות תחת יד אחת.
חברת פ.ל.ח השקיעה בחכירת אדמות מקיבוצים ומושבים והחל משנת 1992 נטעה כ- 17,000 דונם
פרדסים, רובם בדרום הארץ. חוזי החכירה של פרדסים אלו היו ל- 15 שנה וחלקם עומדים להסתיים.
בנקודת הזמן הזו, לקראת חידוש החוזים החליטה קבוצת פישמן לצאת מפרדסנות והיא משאירה
אחריה פרדסים מעולים בשיא אונם.
יש לציין עוד, כי לפני שנתיים מכרה קבוצת פישמן כבר 50% מחברת פלח לחברת המיצים גן שמואל,
כך שמהדרין רוכשת למעשה את 50% הנותרים שהיו בידי קבוצת פישמן.
מהלך הרכישה יחזק את קבוצת מהדרין ויאפשר לה להתייעל.
עם הרכישה יהיו לחברת מהדרין 51,000 דונם פרדסים שיהיו בעיבודה.
בידי קבוצת פישמן ישארו 2 בתי אריזה שיתנו שרותי אריזה לחברת מת"י, אחד בגליל העליון והשני
בנתיבות (לימנת).

                                                          טל עמית, מנהל ענף ההדרים