מועצת הצמחים

סיום ריסוס זבוב הפירות הים תיכוני בעונת הפרי הנוכחית 2005/6

הודעה לפרדסנים

 

סיום ריסוס זבוב הפירות הים תיכוני בעונת הפרי הנוכחית 2005/6

 

הריסוס המרוכז של פרדסי ההדרים להדברת זבוב הפירות הים תיכוני, המתבצע ע"י
מועצת הצמחים - ענף ההדרים,  יופסק לעונה זאת סופית ולחלוטין ב- 31/5/06.
מתאריך זה ואילך, לא יתבצע בעונה זאת ע"י מועצת הצמחים - ענף ההדרים כל
ריסוס שהוא להדברת זבוב הפירות הים תיכוני והאחריות להדברה תהיה על
הפרדסן בלבד.
על חידוש הריסוסים לעונת 2006/7 תבוא הודעה נפרדת.


טל עמית, מנהל ענף ההדרים