מועצת הצמחים

מקסיקו – תחזית היבול עודכנה כלפי מטה

תחזית היבולים של מקסיקו, עודכנה כלפי מטה ל- 38 מיליון טון, המקור טוען למזג אויר
קשה באזור וורה-קרוז ויוקטן שגרם להקטנת היבולים.
שטח ההדרים המקסיקו עומד היום על 334,151 הקטאר.
התופעה הבולטת היא שיותר מגדלים נוטשים את פרדסיהם בשל עליה במחיר העיבוד
וקשיים בשיווק התוצרת.
היצוא הכללי של הדרים ממקסיקו יהיה 16,000 טון בלבד, רובו לקנדה.
מקור:  Fresh Plaza מיום 08/05/06