מועצת הצמחים

תחזית יצוא של לימונים מפרו לארה``ב

בהמשך לידיעה כי ארה"ב הקלה בדרישות הפיטוסניטריות על היבוא מפרו, ויבוא לימונים
ללא מכס, הודיע משרד החקלאות הפרואני כי היצוא של לימונים לארה"ב יהיה כ-
90,000 טון לעונה.
הפרואנים מגדלים באזור פיורה (צפון המדינה) 145,000 דונם של לימונים והיבול
השנתי יהיה מעל 120,000 טון. מתוך יבול זה ייוצאו 90,000 טון לארה"ב.
בנוסף ללימונים התירה ארה"ב לפרו לייצא מנדרינות, תפוזים וטנג'לו (מינאולה).
עד כה היו שוקי היעד העיקרי של התוצרת הפרואנית בקנדה ובאיחוד האירופי ונראה
שעם השינוי תופנה כמות רבה של פרי מהאיחוד האירופי לארה"ב.
מקור:  Freshfel מיום 08/05/06