מועצת הצמחים

מרוקו – תכנון להגדיל את יצוא ההדרים

ארגון יצרני ההדרים במרוקו ביחד עם לשכת המסחר המרוקני ומשרד החקלאות
המרוקני הכריזו על תוכנית להגדלת יצוא ההדרים בשנים 2006-2015.
יצוא ההדרים של מרוקו נמצא בנסיגה מתמדת ב- 20 השנים האחרונות ועומד כרגע על
45% מכמותו בשנות השיא (כמיליון טון בשנה), על 450,000 טון בלבד.
מקור:  Freshfel מיום 04/05/06