מועצת הצמחים

ספרד הפסדים של 10 מיליון יורו למגדלי ההדרים במלגה

איגוד החקלאים של אזור מלגה הודיע על הפסדים של 10 מיליון יורו, בעונה הנוכחית,
למגדלי ההדרים.
80-100 אלף טון של לימון "פינו" ועוד 60-70 אלף טון תפוזים מהזן ולנסיה, הלכו לאיבוד
 בשל משבר מחירים שלא כיסה את עלות הקטיף!
הטענה העיקרית של האיגוד היא של פער המחירים בין המחיר למגדל והמחיר ללקוח.
1 ק"ג לימון הוצע ללקוחות במחיר 1.39 יורו בעוד שהמגדל קיבל רק 0.08 יורו – פער
מחירים של 1,700%.
מקור: Freshfel  מיום 04/05/06