מועצת הצמחים

ברזיל – חוזים חדשים בין התעשיה למגדלים

ב- 19 באפריל נחתם הסכם חדש בין מגדלי ההדרים בברזיל לבין חברות התעשיה
הגדולות למיץ הדרים.
החתימה היתה בסופם של דיונים ארוכים על מחירי התפוזים לתעשיה ותנאי האספקה.
כל החברות הגדולות בתעשיית המיץ היו נוכחות: קוטרלה, ציטרוסוקו, קוינברה
וציטרוביטה.
הדיונים נסבו בעיקר על הצורך בקביעת מחיר גבוה יותר עבור הפרי לנוכח המחסור
בפלורידה ועליית המחירים למיץ בבורסות.
ארגון המגדלים הברזילאי הציע מחיר בסיס של 7.06 דולר אמריקאי ל- 40.8 ק"ג של
תפוזים.
מקור:  Fresh Plaza מיום 25/04/06