מועצת הצמחים

קובה מחדשת את שטחי ההדרים

לחב' Citrico Ceiba הנמצאת ב- Caimito יש תוכנית שאפתנית לחדש את שטחי
ההדרים שלה, במטרה להגדיל את הייצור.
התוכנית האסטרטגית שנוסדה ב- 1968 ע"י פידל קסטרו  היתה לספק את
הביקוש לשוק המקומי ובמיוחד לבירה הבאנה בפרי הדר מהמינים תפוזים,
אשכוליות ולימונים.
השטח שניטע בזמנו, ניזוק קשה בסופה "צ'רלי" באוגוסט 2004 שחיסלה כמעט
לחלוטין את היבול באותה עונה ועקרה חלק מהעצים.
התוכנית הכללית היא לשמר את השטח הנטוע כיום, אך לנטוע זנים מודרניים יותר
עמידים למחלות ולמזיקים, וכן בצפיפות גדולה יותר ממה שהיה נהוג עד כה וע"י
כך להעלות את ההכנסה ליחידת שטח.
התוכנית מתפרסת ע"פ 10 שנים, החל מ- 2007, כאשר בכל שנה יוחלפו 4,000
דונם.
(מקור: Fresh Plaza.com מיום 30/3/06)