מועצת הצמחים

ספרד – ענף ההדרים בספרד מאבד עצמו לדעת

סקר שנעשה ע"י ארגונים חקלאיים בספרד, צופה גידול של 33% בעשר
השנים הקרובות בענף ההדרים הספרדי.
הסקר מתעלם מגורמי מזג אוויר והשפעות אחרות, אבל מתבסס על כמויות
ייצור חומר הריבוי שהגיעו ל- 49 מיליון עיניים בעשר שנים.
היבול הספרדי הנוכחי הוא כ- 5.1 מיליון טון וע"פ התחזית הוא עלול לגדול ל-
6.8 מיליון טון.
המגדלים מאוד מאוכזבים מתחזית זו, שכן כיום הם עומדים בפני בעיות של
עודף ייצור, ותחזית לגידול של כ- 2 מיליון טון כמעט בוודאות תגרום להרס
הענף.
אזור אנדלוסיה הוא המתפתח ביותר ויצמח ב- 10 השנים הקרובות ב- 72%
וייצר 2.1 מיליון טון הדרים במקום 1.2 מיליון טון כיום.
הידיעה מסתיימת בעידוד יצרני משורי השרשרת להתחיל בקמפיין של קידום
מכירות לצורך כריתת 50 מיליון העצים המיותרים.
(מקור: Fresh Plaza.com מיום 3/4/06)