מועצת הצמחים

סקר למחירי הרכישה מהחקלאי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הציב לעצמו כמטרה לשמור על בטחון המזון ולהבטיח מחיר הוגן לצרכן וליצרן.
כחלק מפעילות המשרד להשגת מטרה זו, אנו פועלים להעלאת רמת שקיפות בשוק על ידי איסוף ופרסום מידע אמין לציבור ככלל ולמגזר החקלאי בפרט. השנה הוחלט לערוך סקר למחירי הרכישה מהחקלאי בשיתוף החקלאים על מנת לסייע בבחינה וצמצום של פערי השיווק, לחיזוק שיתוף המידע בין חקלאים ולהנגשת המידע לציבור. השתתפותך בסקר חשובה להצלחתו
.
להרשמה ראשונית לסקר יש לפנות ל - HussamE@moag.gov.il
את הסקר ניתן למלא בכל יום בקישור הבא: http://survey.gov.il/he/farmers
הנתונים ישמרו בסודיות ועם השקת הסקר יפורסמו לציבור רק נתונים כלליים ממוצעים.