מועצת הצמחים

נפרדים בצער ובכאב גדול מעמיתנו און ברזילי

מועצת הצמחים, על נבחרי הציבור שלה, המנהלים והעובדים, נפרדים בצער ובכאב גדול מעמיתנו און ברזילי .

א ו ן, כשמו כן הוא, נחוש וממוקד, מסור ומקצועי, חקלאי ומנהל, שעשה לילות כימים באחריות רבה, כל תפקיד שלקח על עצמו .

בתחילה תרם להעלאת רמת ענף הבננות כיו " ר השולחן במועצה, פעל בנחישות לקידום יצוא הפירות מישראל ובשנים האחרונות, הנהיג את תאגיד מילואות להישגים רבים ומרשימים .

אכן, און היה איש ציבור ומנהל יחיד ומיוחד,  שמרשים היה להקשיב לו,  אתגר היה להתעמת עימו ולתכנן עימו את המחר .

און הוביל עם עמיתיו את חקלאות ישראל למעמדה המכובד בארץ ובעולם !

עצוב וכואב להיפרד מאון בטרם עת כשהוא... במלוא אונו!

תנחומינו למשפחה לבית ראש הנקרה  ולמילואות .

צבי אלון