מועצת הצמחים

הודעה בדבר כוונת המועצה להתקשר עם חברת כים ניר אחזקות תעופה בע"מ ללא מכרז

25/08/2019

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת מכרזים, בדבר כוונתה של המועצה להתקשר בהסכם עם חברת כים ניר אחזקות תעופה בע"מ ח.פ. 516058005 כספק יחיד למתן שירותי ריסוס אווירי, באמצעות מסוק, לצורך הדברת זבוב הפירות הים תיכוני בענף ההדרים בעונת 2019/2020.

כל המעוניין להודיע למועצה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות האמורה, רשאי להודיע זאת בתוך 14 ימים מהיום : לעזרא בכר - מנהל אגף מינהל בדוא"ל ezrab@plants.org.il עד יום חמישי ה- 12/9/19.

המועצה לייצור צמחים  ולשיווקם