מועצת הצמחים

הודעה חשובה לפרדסנים בדבר ריסוס נגד זבוב הים התיכון בזנים מוקדמים עונת 2019/20

פרדסן נכבד,  

א. ריסוס עצמי של זנים מבכירים

למניעת נזקי זבוב בחלקות מאוד מבכירות יש חשיבות גדולה להתחלת הריסוס מיד עם התחלת שבירת הצבע של הפרי.
בחלקות מבכירות, שבהם יש כבר עכשיו התחלת שבירת צבע, בזני הדרים המוקדמים  - אדמוני, ניו-הול, קרוול הייז, ראשון, סצומה למיניה וזנים מוקדמים אחרים, יש להתחיל לרסס נגד זבוב הים התיכון לפני התחלת הריסוסים
  ב –  15.8.19 על ידי מועצת הצמחים.
בחלקות אילו יש לרסס כל 10 ימים החל מ – 15.7.19

נתן לקבל סקסס לריסוס חלקות מוקדמות במנחתים מגידו וקדמה.

קבלת החומר רק בתאום טלפוני מראש עם רכזי ההדברה:

אזור הצפון  –   גלעד גפן     טל'  052-5216688 

אזור המרכז –   אמיר ברי     טל'  050-7422760               

אזור הדרום –   עופר דאלי   טל'  050-6621002

הוראות ביצוע הריסוס מופיעות בחוברת ההמלצות להדברת מזיקי הדרים.

ב. הודעה על כניסה לניבה של חלקות חדשות

הפרדסנים מתבקשים להודיע לרכזי ההדברה (מספרי טל' ראה סעיף א') על חלקות חדשות הנכנסות השנה לניבה וקטיף מסחרי, כדי שיסומנו לריסוס במפת הפרדסים.

הדבר חשוב במיוחד לגבי חלקות זנים מוקדמים וחלקות בודדות.

ג. השתתפות הפרדסן בהדברת הזבוב

אנו חוזרים ומזכירים - ריסוסי המועצה וניטור הזבוב הם פעולות אזוריות ולא פרטניות לכל חלקה. הצלחת ההדברה בכל חלקה תלויה בשיתוף פעולה של הפרדסן ועליו לבצע את הפעולות הבאות:

1.     סניטציה בפרדס ובסביבתו

2.     ניטור שוטף לגילוי מוקדם של נזקי זבוב בפרי ותגבור ריסוסים קרקעי במידת הצורך

3.     קטיף מלא ובעיתו - בסיום הקטיף על החלקה להיות נקייה מפירות על העצים ומפירות נשר

רק שילוב בין ריסוס אזורי ע"י המועצה והפעולות הנ"ל ע"י הפרדסן יאפשרו הדברה יעילה של הזבוב.

ד. מתן גישה לפרדסים מגודרים וסגורים.

יותר ויותר פרדסנים נאלצים לגדר ולסגור דרכי גישה לחלקותיהם.
לצורך הדברת הזבוב המועצה מפעילה נטרים לקריאת מלכודות וטרקטורונים לריסוס בחלקות מנועות מריסוס אווירי.
פרדסן שחסם את הגישה לחלקתו חייב לתאם עם הנטרים
/ טרקטורונים אפשרות להיכנס לחלקה בצורה סדירה ונוחה לאורך כל העונה (השארת מפתח וכו').

ה. התחלת הריסוסים להדברת הזבוב ע"י המועצה

המועצה תחל בריסוסי אוויר וקרקע להדברת הזבוב החל מ – 15.8.19.

עונה מוצלחת,  

גלעד גפן

מנהל הדברה

ענף ההדרים

מועצת הצמחים