מועצת הצמחים

מיזם חדש ביוזמת מועצת הצמחים: פרויקט "הדברה ירוקה" שמטרתו להילחם במזיקים ובמחלות בענף הפירות

מגדלים יקרים שלום רב,

מיזם חדש ביוזמת מועצת הצמחים :

פרויקט "הדברה ירוקה" שמטרתו להילחם במזיקים ובמחלות בענף הפירות

  אחד האתגרים המרכזיים איתם אנו מתמודדים במועצת הצמחים הוא המאבק הבלתי פוסק במחלות ומזיקים. המאבק  הסיזיפי הזה מלווה בתהליך הכרחי נוסף - הצורך להתמודד באמצעות "שיטות הדברה ירוקות" (ביולוגיות). הדרישה לשימוש בשיטות הללו היא כלל עולמית; הן טובות יותר לסביבה - אך יעילותן פחותה בהשוואה לחומרי ההדברה הרעילים בהם נעשה שימוש במשך שנים.

אני שמח לבשר שבימים אלה אושר מיזם חדש שמטרתו מניעת מחלות ומציאת שיטות הדברה ידידותיות לסביבה ולאדם .
המיזם, ביוזמת מועצת הצמחים שהשקיעה בו 2 מיליון שקלים, יופעל על ידי ענף הפירות במועצת הצמחים בריכוזם של  יוסי הלפרין וד"ר מרים זילברשטיין. יחד עם המועצה שותפים לפרויקט גם משרד החקלאות, החברה לחקלאות ומו"פ צפון. הפרויקט ייארך כשנתיים ויתפרס על פני 5,600 דונם בגליל ו-1,000 דונם בדרום.

אנו מקווים ומאמינים כי תוצאות המיזם הייחודי ישרתו את כולנו בחיי היומיום ויציבו את החקלאים בישראל ואת החקלאות הישראלית במקום מתקדם וטוב יותר. כמו-כן, הן יובילו להפחתה משמעותית בשימוש בחומרי הדברה (שייתכן שיוגבלו לשימוש תוך זמן לא רב) וימנעו נזקים רבים שמקורם במחלות ומזיקים למטע.


בברכה,
משה ברוקנטל
מנהל ענף הפירות במועצת הצמחים